bg

Web сензори, захранвани по Ethernet
22.05.2013

Web сензори, захранвани по Ethernet

Смарт PoE сензори се използват за измерване на температура, атмосферното налягане, влажност, температура на точката на оросяване, абсолютна влажност, специфична влажност, съотношение на смесване, или специфична енталпия.

Алармени имейли се изпращат, когато измерената стойност надвишава избрани граници. Имейли се изпращат и когато стойностите се връщат обратно в безопасните граници. Прикачени файлове с формат, тип CSV могат да бъдат изпратени през избрани интервали от време.

Комет онлайн сензорите дават възможност за мощни уведомления по имейл, SOAP, SNMP и Syslog. Реално измерените стойности са достъпни чрез вграден уеб сървър. Уеб страниците са готови за достъп от мобилни устройства като смартфони и таблети. Конфигурацията на уеб сензорите става  също чрез уеб страниците.

Приложенията могат да бъдат най-разнообразни: 

- Промишлени температурни трансмитери за влажност и налягане 
- HVAC управление / автоматизация 
- климатизирани стаи 
- складове 
- оранжерии 
- музеи, архиви, галерии 
- промишлен Ethernet 
- центрове за данни, сървърни помещения

 

Примери за уеб сензори:

P-лайн Web Сензори P86xx без LCD
Температура - вграден температурен сензор - P8610
Температура + относителна влажност с външна сонда - P8631

 

T-линия Web Сензори Tx6xx с LCD
Температура T0610 , T4611
Температурен + Относителна влажност - T3610 , T3611
Температурен + относителна влажност + Атмосферно налягане - T7610 , T7611

 

За контакти

Биоевибул ЕООД
ул. Бързарица № 4а
София 1618
Т/Ф: 02-9559539
М: 0888-625915
E: office@bioevibul.com
W: www.bioevibul.com

 

Facebook Намерете ни във Facebook