bg
< Назад

EC-Метри

 

EC-МЕТРИ (КОНДУКТОМЕТРИ)


 • Джобен EC/TDS/Т-метър (нисък обхват 0-3999 µS/cm), ЕС59 »
  Каталожен №: EC59
  Джобен водоустойчив уред за едновременно измерване на проводимост (ЕС, 0 ... 3999 µS/cm) и температура (Т, 0,0 ... 60,0ºC). Намира приложение при изпитване на вода и водни разтвори. Доставя в комплект с предпазно капаче, калибрационен разтвор, батерии и инструкции..

  Цена: 97,15 EUR без ДДС

  още »   |   поръчай »

 • Джобен EC/TDS/Т-метър (висок обхват 0-20 mS/cm), ЕС60 »
  Каталожен №: EC60
  Джобен водоустойчив уред за едновременно измерване на проводимост (ЕС, 0 ... 20 mS/cm), общо разтворени вещества (TDS, 0 ... 10.00 ppt) и температура (Т, 0,0 ... 60,0ºC). Автоматична температурна компенсация с регулируем ß коефициент, автоматично калибриране, сменяем електрод. Намира приложение при изпитване на вода и водни разтвори. Доставя се със сменяем електрод.

  Цена: 97,15 EUR без ДДС

  още »   |   поръчай »

 • Водоустойчив джобен кондуктометър от 0 до 100 mS/cm, CC-105 »
  Каталожен №: CC105
  Цифров уред за едновременно измерване на проводимост, соленост (NaCl) и температура. Предназначен е за полева работа. Напълно водоустойчив (IP-67). С размери на тестер и функции на лабораторен уред. Има 5 обхвата за проводимост до 100 mS/cm и 5 обхвата за соленост до 60 g/l (6,0 об.%), които се сменят автоматично. Намира приложение при измерване на проводимост в µS/cm или mS/cm на вода, водни разтвори, пчелен мед, почва и други или на соленост в g/l NaCl или изразено като TDS. Доставя се комплект с батерии, ръководство за работа и сменяема кондуктометрична сонда.

  Цена: 132,94 EUR без ДДС

  още »   |   поръчай »

 • Портативен ЕС-метър (нисък обхват 0-1990 µS/cm), MW301 »
  Каталожен №: MW301
  Портативен уред за измерване на кондуктивност (EC, проводимост) в границите от 0 - 1990 µS/cm, с автоматична температурна компенсация, калибриране в една точка. Доставя се заедно с кондуктометрична сонда, батерия и саше с разтвор за калибриране.

  Цена: 164,64 EUR без ДДС

  още »   |   поръчай »

 • Портативен ЕС-метър (висок обхват 0-10,0 mS/cm), MW302 »
  Каталожен №: MW302
  Портативен уред за измерване на кондуктивност (EC, проводимост) в границите от 0 до 10,0 mS/cm, с автоматична температурна компенсация и калибриране в една точка. Доставя се заедно с кондуктометрична сонда, батерия и саше с разтвор за калибриране.

  Цена: 164,64 EUR без ДДС

  още »   |   поръчай »

 • Цифров соленомер (0-2%), PCE-CM 41 »
  Каталожен №: PCE-CM41
  Уред за измерване на електропроводимост (ЕС) и соленост (общото количество на разтворени вещества (соли и твърди вещества, TDS). Кондуктометърът има две скали с по-два обхвата: ЕС: 0 ... 2000 µS/cm и 0 ... 20 mS/cm; TDS (соленост): 0 ... 2000 mg/l (ppm) и 2000 ... 20000 mg/l (ppm). Измерванията се извършва при автоматична температурна компенсация (0,0 ... +60 ºC)

  Цена: 199,00 EUR без ДДС

  още »   |   поръчай »

 • Професионален преносим pH/ЕС/TDS/T-Метър, ЕС до 1990 µS/cm, Mi805 »
  Каталожен №: Mi805
  Портативен pH/EC/TDS/Temp-метър с обхват на измерване за рН: 0,00 ... 14,00, ЕС: 0 ... 3999 µS/cm EC, TDS: 0 ... 1999 ppm TDS и температура (Т): 0,0 ... 60,0°C, резолюция 0,01 pH, 1 µS/cm, 1 ppm, 0,1°C, точност (при 25°C). Автоматична температурна компенсация. Автоматично pH калибриране в 1 или 2 точки с автоматично разпознаване на стандарта и EC калибриране в една точка. Доставя се в куфарче заедно с комбинирания електрод MA851D/1, a 9V батерия и разтвор за калибриране.

  Цена: 499,00 EUR без ДДС

  още »   |   поръчай »

 • Професионален преносим pH/ЕС/TDS/T-Метър, ЕС до 20,00 mS/cm, Mi806 »
  Каталожен №: Mi806
  Портативен pH/EC/TDS/Temp-метър с обхват на измерване за рН: 0,00 ... 14,00 pH, ЕС: 0,00 ... 20,00 mS/cm, TDS: 0,00 ... 10,00 ppt и температура (Т): 0,0 ... 60,0°C. Автоматична температурна компенсация. Автоматично pH калибриране в 1 или 2 точки с автоматично разпознаване на стандарта и EC калибриране в една точка. Доставя се в куфарче заедно с комбинирания електрод MA851D/1, a 9V батерия и разтвор за калибриране.

  Цена: 499,00 EUR без ДДС

  още »   |   поръчай »

 • Преносим комбиниран EC/TDS/NaCl/T-метър, Mi306 »
  Каталожен №: Mi306
  Професионален портативен автоматичен уред за измерване на кондуктивност (EC, проводимост), общо количество разтворени вещества (TDS), натриев хлорид (NaCl) и температура. Уредът автоматично избира резолюцията според изследваната проба. Доставя се заедно със твърдо куфарче, PC софтуер Mi5200, MA814D/1 кондуктометрична сонда, RS232 кабел с дължина 2 метра, 9V батерия и разтвор за калибриране MA9060.

  Цена: 545,00 EUR без ДДС

  още »   |   поръчай »

 • Водоустойчив кондуктометър с външна сонда и обхват от 0 до 2000 mS/cm, CC-401 »
  Каталожен №: CC401
  Преносим уред за едновременно измерване на проводимост (ЕС), соленост (като NaCl или KCL), общо разтворени вещества (TDS) и температура (Т). Предназначен е за полева и лабораторна работа. Напълно водоустойчив (IP-67). Има 6 обхвата за проводимост (до 2000 mS/cm), соленост като KCl (до 200 g/l, 20 об.%) или като NaCl (до 250 g/l, 25 об.%). Обхватите се сменят автоматично. Вътрешна памет за 4000 измервания. Уредът отговаря на GLP изискванията. Доставя се в пластмасово куфарче в комплект с батерии, ръководство за работа, захранващ адаптер, сонда за температура и сонда за проводимост тип ECF-1.

  Цена: 379,00 EUR без ДДС

  още »   |   поръчай »

 • Лабораторен кондуктометър с обхват от 0 до 2000 mS/cm, CC-505 »
  Каталожен №: CC505
  Лабораторен уред за измерване на проводимост, соленост в g/l NaCl или KCl, общо разтворени вещества (TDS) и температура. Предназначен е за лабораторна работа. Има 6 обхвата за проводимост до 2000 mS/cm и соленост до 200 g/l KCl или до 250 g/l NaCl, които се сменят автоматично. Уредът отговаря на GLP изискванията.

  Цена: 500,00 EUR без ДДС

  още »   |   поръчай »

 • Лабораторен кондуктометър с вграден принтер и обхват от 0 до 2000 mS/cm, CC-502 »
  Каталожен №: CC502
  Лабораторен уред с вграден принтер за измерване на проводимост, соленост в g/l NaCl или KCl, общо разтворени вещества (TDS) и температура. Предназначен е за лабораторна работа. Вграден принтер, работещ с 60 mm термо хартия. Има 6 обхвата за проводимост до 2000 mS/cm и соленост до 200 g/l KCl или до 250 g/l NaCl, които се сменят автоматично. Уредът отговаря на GLP изискванията.

  Цена: 617,00 EUR без ДДС

  още »   |   поръчай »

 • Лабораторен комбиниран EC/TDS/NaCl/T-Метър, Mi170 »
  Каталожен №: Mi170
  Лабораторен уред за измерване на кондуктивност (EC, проводимост от 0 до 500 mS/cm), общо количество разтворени вещества (TDS от 0 до 400 g/l), натриев хлорид (NaCl) и температура (от -20 до 120оС). Уредът автоматично избира резолюцията според изследваната проба. Измерванията отговарят на GLP изискванията. Доставя се заедно със сонда/електрод, стойка за електрода, софтуер, RS232 интерфейсен кабел с 2 метра дължина, 12 VDC адаптер и разтвори за калибриране.

  Цена: 877,00 EUR без ДДС

  още »   |   поръчай »

 • Лабораторен комбиниран pH/mV/ЕС/TDS/NaCl/T-метър, Mi180 »
  Каталожен №: Mi180
  Комбиниран pH/mV/EC/TDS/NaCl/Temp-метър, логер, GLP съответстващ; pH обхват: -2,00 ... 16,00 pH; ORP обхват: ±699,9 ... ±2000 mV; EC обхват: 0,00 ... 29,99 S/cm; 30,0 ... 299,0 S/cm; 30,0 ... 299,0 S/cm; 3,00 ... 29,99 mS/cm, 30,0 ... 200,0 mS/cm; до 500,0 mS/cm; TDS обхват: 0,00 ... 14,99 mg/L (ppm); 15,0 ... 149,9 mg/L; 150 ... 1499 g/L (ppt); 1,50 ... 14,99 g/L (ppt); 15,0 to 100,0 g/L; до 400.0 g/L. Доставя се с pH презареждащ се електрод MA917B/1, температурна сонда MA831R и MA814DB/1 сонда за проводимост (ЕС), държател на електроди MA9315, софтуер Mi5200, RS232 интерфейсен 2м кабел, 12 VDC адаптер и разтвори за калибриране.

  Цена: 1 055,00 EUR без ДДС

  още »   |   поръчай »

 

 

За контакти

Биоевибул ЕООД
ул. Бързарица № 4а
София 1618
Т/Ф: 02-9559539
М: 0888-625915
E: office@bioevibul.com
W: www.bioevibul.com

 

Facebook Намерете ни във Facebook