bg
< Назад

TDS-Метри

 

TDS-МЕТРИ (ОБЩО КОЛИЧЕСТВО РАЗТВОРЕНИ ВЕЩЕСТВА)


 • Джобен EC/TDS/Т-Метър (0 - 2000 ppm), ЕС59 »
  Каталожен №: EC59
  Джобен водоустойчив уред за едновременно измерване на проводимост (ЕС, 0 ... 3999 µS/cm) общо количество разтворени вещества (TDS, 0 ... 2000 ppm) и температура (Т, 0,0 ... 60,0ºC). Намира приложение при изпитване на вода и водни разтвори. Доставя се със сменяем електрод.

  Цена: 99,00 EUR без ДДС

  още »   |   поръчай »

 • Джобен EC/TDS/Т-Метър (0 - 10.00 ppt), ЕС60 »
  Каталожен №: EC60
  Джобен водоустойчив уред за едновременно измерване на проводимост (ЕС, 0 ... 20 mS/cm), общо разтворени вещества (TDS, 0 ... 10.00 ppt) и температура (Т, 0,0 ... 60,0ºC). Автоматична температурна компенсация с регулируем ß коефициент, автоматично калибриране, сменяем електрод. Намира приложение при изпитване на вода и водни разтвори. Доставя се със сменяем електрод.

  Цена: 99,00 EUR без ДДС

  още »   |   поръчай »

 • Стандартен TDS-метър (0-1990 mg/l), MW401 »
  Каталожен №: MW401
  Портативен уред за измерване на общо разтворени вещества (TDS) в границите от 0 - 1990 mg/l при автоматична температурна компенсация. Доставя се заедно с електрод, батерия и саше с разтвор за калибриране.

  Цена: 165,00 EUR без ДДС

  още »   |   поръчай »

 • Стандартен TDS-метър (0-10 g/l), MW402 »
  Каталожен №: MW402
  Портативен уред за измерване на общо разтворени вещества (TDS) в границите от 0 - 10 g/l при автоматична температурна компенсация. Доставя се заедно с електрод, батерия и саше с разтвор за калибриране161

  Цена: 165,00 EUR без ДДС

  още »   |   поръчай »

 • Комбиниран pH/ЕС/TDS-Метър (0-1990 ppm), MW801 »
  Каталожен №: MW801
  Комбиниран pH/EC/TDS-Метър, обхват 0,0 - 14,0 pH, 0 - 1990 ppm, 0 - 1990 µS/cm, точност ±0.2 pH и ±2% за EC и TDS. Ръчно калибриране. Доставя се с комбиниран електрод, 9V батерия, 20mL сашета с разтвори за калибровка pH 7.01, 1382 ppm и 1.413 µS/cm.

  Цена: 297,00 EUR без ДДС

  още »   |   поръчай »

 • Комбиниран pH/ЕС/TDS-Метър (0-4000 ppm), MW802 »
  Каталожен №: MW802
  Портативен комбиниран уред за измерване на pH/EC/TDS. рН: 0,00 ... 14,00, TDS: 0 ... 4000 ppm, ЕС: 0,00 ... 6,00 mS/cm, точност ±0,20 pH и ±2% за EC и TDS. Ръчно калибриране. Доставя се заедно с комбиниран електрод, 9V батерия и разтвори за калибриране. 

  Цена: 297,00 EUR без ДДС

  още »   |   поръчай »

 • Професионален pH/ЕС/TDS/T-Метър (0 -1999 ppm), Mi805 »
  Каталожен №: Mi805
  Портативен уред за измерване pH/EC/TDS/Temp с автоматична температурна компенсация. pH калибриране в 1 или 2 точки с автоматично разпознаване на стандартния буфер. EC автоматично калибриране в 1 точка. Доставя се заедно с комбиниран електрод, 9V батерия и разтвори за калибриране в транспортно куфарче. 

  Цена: 499,00 EUR без ДДС

  още »   |   поръчай »

 • Професионален pH/ЕС/TDS/T-Метър (0 - 10 ppt), Mi806 »
  Каталожен №: Mi806
  Портативен pH/EC/TDS/Temp-метър с обхват на измерване за рН: 0,00 ... 14,00 pH, ЕС: 0,00 ... 20,00 mS/cm, TDS: 0,00 ... 10,00 ppt и температура (Т): 0,0 ... 60,0°C. Автоматична температурна компенсация. Автоматично pH калибриране в 1 или 2 точки с автоматично разпознаване на стандарта и EC калибриране в една точка. Доставя се в куфарче заедно с комбинирания електрод MA851D/1, a 9V батерия и разтвор за калибриране.

  Цена: 499,00 EUR без ДДС

  още »   |   поръчай »

 • Автоматичен комбиниран EC/TDS/NaCl/T-метър, Mi306 »
  Каталожен №: Mi306
  Професионален портативен автоматичен уред за измерване на кондуктивност (EC, проводимост от 0 до 500 mS/cm), общо количество разтворени вещества (TDS от 0 до 400 g/l), натриев хлорид (NaCl) и температура от -20 до 120оС. Уредът автоматично избира резолюцията според изследваната проба. Доставя се заедно със твърдо куфарче, PC софтуер Mi5200, MA814D/1 кондуктометрична сонда, RS232 кабел с 2 метра дължина, 9V батерия и разтвор за калибриране MA9060.

  Цена: 545,00 EUR без ДДС

  още »   |   поръчай »

 • Лабораторен комбиниран EC/TDS/NaCl/T-Метър, Mi170 »
  Каталожен №: Mi170
  Лабораторен уред за измерване на кондуктивност (EC, проводимост), общо количество разтворени вещества (TDS), натриев хлорид (NaCl) и температура. Уредът автоматично избира резолюцията според изследваната проба. Измерванията отговарят на GLP изискванията. Доставя се заедно със сонда/електрод, стойка за електрода, софтуер, RS232 интерфейсен кабел с дължина 2 метра, 12 VDC адаптер и разтвори за калибриране.

  Цена: 877,00 EUR без ДДС

  още »   |   поръчай »

 • Лабораторен комбиниран pH/ORP/ЕС/TDS/NaCl/T-метър, Mi180 »
  Каталожен №: Mi180
  Комбиниран лабораторен pH/mV/EC/TDS/NaCl/Temp-метър, логер. Отговаря на GLP изискванията. Измерва 6 различни параметъра: pH, ORP (окислително редукционен потенциал), EC (проводимост), TDS (общо разтворени вещества), NaCl (съдържание на натриев хлорид) и Т (температура). Доставя се с pH презареждащ се електрод, температурна сонда, сонда за проводимост (ЕС), държател на електроди, софтуер, RS232 интерфейсен 2м кабел, 12 VDC адаптер и разтвори за калибриране.

  Цена: 1 055,00 EUR без ДДС

  още »   |   поръчай »

 

 

За контакти

Биоевибул ЕООД
ул. Бързарица № 4а
София 1618
Т/Ф: 02-9559539
М: 0888-625915
E: office@bioevibul.com
W: www.bioevibul.com

 

Facebook Намерете ни във Facebook