bg
< Назад

Температурен логер с дисплей, Sxxxx

280 лв

нагоре

Поръчай

 

 

 

 

 


 • Температурен логер с екран (-30 ... +70°C), S0110E »
  Каталожен №: S0110E
  Измервател и регистратор (data logger) на температура на въздуха. Измерва и записва температурата посредством вътрешен сензор в границите от -30 до +70°C (±0.8°C). Измерените стойности се съхраняват в енергонезависима електронна памет. Трансферът на данните към компютър за по-нататъшен анализ се извършва чрез USB, RS232, GSM или Ethernet интерфейс и помощта на подходящ комуникационен адаптер. Доставя се със софтуер, батерия, заводски сертификат за калибриране и декларация за съответствие. 

  Цена: 140,00 EUR без ДДС

  още »   |   поръчай »

 • Температурен логер с екран (-30... +70°C), S0110 »
  Каталожен №: S0110
  Измервател и регистратор (data logger) на температура на въздуха. Измерва и записва температурата посредством вътрешен сензор в границите от -30 до +70°C (±0.4°C). Измерените стойности се съхраняват в енергонезависима електронна памет. Трансферът на данните към компютър за по-нататъшен анализ се извършва чрез USB, RS232, GSM или Ethernet интерфейс и помощта на подходящ комуникационен адаптер. Доставя се със софтуер, батерия, заводски сертификат за калибриране и декларация за съответствие. 

  Цена: 156,00 EUR без ДДС

  още »   |   поръчай »

 • Температурен логер с вход за една външна температурна сонда (-90 ... +260°C), S0111 »
  Каталожен №: S0111
  Температурен дейта логер с екран и един вход за включване на външна Pt1000 температурна сонда. Обхват на измерване от -90 до +260°C в зависимост от включената сонда. Измерените стойности се съхраняват в енергонезависима електронна памет. Трансферът на данните към компютър за по-нататъшен анализ се извършва чрез USB, RS232, GSM или Ethernet интерфейс и помощта на подходящ комуникационен адаптер. Доставя се със софтуер, батерия, заводски сертификат за калибриране и декларация за съответствие.

  Цена: 166,00 EUR без ДДС

  още »   |   поръчай »

 • Температурен логер (-30 ... +70°C) с допълнителен вход за външна температурна сонда (-90 ... +260°C), S0122 »
  Каталожен №: S0122
  Температурен дейта логер с екран, един вътрешен температурен сензор (-30 до +70°C) и един вход за включване на външна Pt1000 температурна сонда (-90 до +260°C) в зависимост от включената сонда. Измерените стойности се съхраняват в енергонезависима електронна памет. Трансферът на данните към компютър за по-нататъшен анализ се извършва чрез USB, RS232, GSM или Ethernet интерфейс и помощта на подходящ комуникационен адаптер. Доставя се със софтуер, батерия, заводски сертификат за калибриране и декларация за съответствие. 

  Цена: 183,00 EUR без ДДС

  още »   |   поръчай »

 • Температурен логер с два входа за външни температурни сонди (-90 ... +260°C), S0121 »
  Каталожен №: S0121
  Измервател и регистратор (data logger) на температура посредством две външни температурни сонди тип Pt1000. Обхват на измерване от -90 до +260°C в зависимост от включените сонди. Възможност за показване на температурната разлика между двете сонди. Измерените стойности се съхраняват в енергонезависима електронна памет. Трансферът на данните към компютър за по-нататъшен анализ се извършва чрез USB, RS232, GSM или Ethernet интерфейс и с помощта на подходящ комуникационен адаптер. Доставя се със софтуер, батерия, заводски сертификат за калибриране и декларация за съответствие. 

  Цена: 183,00 EUR без ДДС

  още »   |   поръчай »

 • Температурен логер с четири входа за външни температурни сонди (-90 ... +260°C), S0141 »
  Каталожен №: S0141
  Измервател и регистратор (data logger) на температура посредством четири външни температурни сонди тип Pt1000. Обхват на измерване от -90 до +260°C в зависимост от включените сонди. Измерените стойности се съхраняват в енергонезависима електронна памет. Трансферът на данните към компютър за по-нататъшен анализ се извършва чрез USB, RS232, GSM или Ethernet интерфейс и с помощта на подходящ комуникационен адаптер. Доставя се със софтуер, батерия, заводски сертификат за калибриране и декларация за съответствие. 

  Цена: 249,00 EUR без ДДС

  още »   |   поръчай »

 

 

За контакти

Биоевибул ЕООД
ул. Бързарица № 4а
София 1618
Т/Ф: 02-9559539
М: 0888-625915
E: office@bioevibul.com
W: www.bioevibul.com

 

Facebook Намерете ни във Facebook