bg
< Назад

Фотометри

 

ФОТОМЕТРИ


 • Джобен фотометър за свободен хлор, MW-10 »
  Каталожен №: MW10
  Компактен и лесен за употреба фотометър за анализ на свободен хлор във вода. Обхват от 0.00 до 2.50 ppm. Доставя се заедно с прахообразен реагент и консумативи за незабавно започване на работа.

  Цена: 70,56 EUR без ДДС

  още »   |   поръчай »

 • Джобен фотометър за общ хлор, MW-11 »
  Каталожен №: MW11
  Компактен и лесен за употреба фотометър за анализ на общ хлор във вода. Обхват от 0.00 до 3.50 ppm. Доставя се заедно с прахообразен реагент и консумативи за незабавно започване на работа.

  Цена: 70,56 EUR без ДДС

  още »   |   поръчай »

 • Джобен фотометър за фосфати, MW-12 »
  Каталожен №: MW12
  Революционен мини фотометър, компактен и лесни за употреба, с модерен дизайн. Измерва количеството на фосфати в границите от 0.00 ... 2,50 mg/L с точност от ±0.04 mg/L. Уредът се изключва автоматично след 2 минути бездействие, за да се удължи живота на батерията. Доставя се с всичко необходимо за незабавно започване на работа.

  Цена: 70,56 EUR без ДДС

  още »   |   поръчай »

 • Джобен фотометър за йод във вода, MW-13 »
  Каталожен №: MW13
  Компактен и лесен за употреба фотометър за анализ на йод във вода. Обхват от 0.00 до 12.5 ppm. Използва адаптиран стандартен метод за изследване на питейни и отпадни води. Автоматична температурна компенсация на измерването в границите от 10 до 40°C. Доставя се заедно с прахообразен реагент и консумативи за незабавно започване на работа.

  Цена: 70,56 EUR без ДДС

  още »   |   поръчай »

 • Джобен фотометър за желязо във вода, MW-14 »
  Каталожен №: MW14
  Компактен и лесен за употреба фотометър за анализ на желязо във вода. Обхват от 0.00 до 5.00 ppm. Използва адаптиран стандартен метод за изследване на естествени и третирани води. Функция за автоматично изключване след 2 min бездействие. Доставя се заедно с прахообразен реагент и консумативи за незабавно започване на работа.

  Цена: 70,56 EUR без ДДС

  още »   |   поръчай »

 • Фотометър за общ и свободен хлор (нисък обхват), Mi404 »
  Каталожен №: Mi404
  Преносим професионален фотометър за анализ на свободен (0.00 ... 5.00mg/L) и общ (0.00 ... 5.00 mg/L) хлор във вода. Намира широко приложения при анализ на водата в плувни басейни, домакински почистващи средства, добавки за съдомиялни машини, прахове и течности за пране, вода за охлаждане на енергийни инсталации и много други продукти, в които хлорът се използва като окисляващ биоцид. Доставя се в куфарче заедно с комплект реагенти за незабавно започване на работа.

  Цена: 248,30 EUR без ДДС

  още »   |   поръчай »

 • Фотометър за общ и свободен хлор (висок обхват), Mi413 »
  Каталожен №: Mi413
  Преносим професионален фотометър за анализ на високо съдържание на свободен хлор (0.00 ... 10.00mg/L) и общ хлор (0.00 ... 10.00 mg/L). Намира широко приложения при анализ на водата в плувни басейни, домакински почистващи средства, добавки за съдомиялни машини, прахове и течности за пране, вода за охлаждане на енергийни инсталации и много други продукти, в които хлорът се използва като окисляващ биоцид. Доставя се в куфарче заедно с комплект реагенти (100 анализа) за незабавно започване на работа.

  Цена: 248,30 EUR без ДДС

  още »   |   поръчай »

 • Фотометър за рН, общ и свободен хлор, Mi411 »
  Каталожен №: Mi411
  Преносим комбиниран професионален фотометър (3 в 1) за определяне на рН (6,50 - 8,00 pH), свободен хлор (0,00 - 5,00mg/L) и общ хлор (0,00 - 5,00 mg/L). Намира широко приложение при анализ на питейни и отпадни води, спа центрове, хранителна и фармацевтична промишленост; анализ на водата в плувни басейни, миялни машини, вода за охлаждане на енергийни инсталации и много други. Доставя се в куфарче в комплект с всичко необходимо за незабавно започване на работа.

  Цена: 272,20 EUR без ДДС

  още »   |   поръчай »

 • Фотометър за свободен хлор, Mi406 »
  Каталожен №: Mi406
  Преносим професионален фотометър за анализ на свободен хлор във вода. Обхват от 0.00 до 5.00 mg/L. Намира широко приложения при анализ на водата в плувни басейни, домакински почистващи средства, добавки за съдомиялни машини, прахове и течности за пране, вода за охлаждане на енергийни инсталации и много други. Доставя се в куфарче заедно с комплект реагенти за незабавно започване на работа.

  Цена: 248,30 EUR без ДДС

  още »   |   поръчай »

 • Фотометър за хлориди, Mi414 »
  Каталожен №: Mi414
  Преносим професионален фотометър за определяне на хлориди в котли с ниско налягане и охладителни системи Обхват на измерване от 0.00 до 20.00 mg/L Cl-. Намира приложение също за басейни, домакински приложения, миялни машини, перилни прахове и всички почистващи продукти, които съдържат хлор като окисляващ биоцид. Доставя се в куфарче заедно с кювети, реагенти за 100 анализа и ръководство за работа.

  Цена: 248,30 EUR без ДДС

  още »   |   поръчай »

 • Фотометър за амоняк във вода (среден обхват), Mi405 »
  Каталожен №: Mi405 
  Преносим професионален фотометър за анализ на амоняк във вода (среден обхват от 0.00 до 9.99 mg/l). Особено подходящ за откриване наличието на амоняк в пречиствателни станции и особено в аквариуми, рибарници, рибни стопанства и ферми. Доставя се в куфарче, заедно с комплект реагенти за 100 анализа.

  Цена: 248,30 EUR без ДДС

  още »   |   поръчай »

 • Фотометър за амоняк във вода (нисък обхват), Mi407 »
  Каталожен №: Mi407 
  Преносим професионален фотометър за анализ на амоняк във вода. Нисък обхват на измерване от 0.00 до 3.00 mg/L. Особено подходящ за откриване наличието на амоняк в пречиствателни станции, аквариуми, рибарници, рибни стопанства, ферми и други. Доставя се в куфарче в комплект с реагенти за 100 анализа и всичко необходимо за незабавно започване на работа.

  Цена: 248,30 EUR без ДДС

  още »   |   поръчай »

 • Фотометър за желязо във вода (висок обхват), Mi408 »
  Каталожен №: Mi408
  Преносим професионален фотометър за анализ на желязо във вода. Висок обхват на измерване от 0.00 до 5.00 mg/L. Особено подходящ за откриване наличието на желязо в питейни и промишлени води. Доставя се в куфарче в комплект с реагенти за 100 анализа и всичко необходимо за незабавно започване на работа.

  Цена: 248,30 EUR без ДДС

  още »   |   поръчай »

 • Фотометър за фосфати (нисък обхват), Mi412 »
  Каталожен №: Mi412
  Преносим професионален фотометър за анализ на фосфати във вода. Обхват на измерване от 0.00 до 2.50mg/L. Намира приложение за тестване на питейна, изворна, промишлена и други типове вода. Доставя се в куфарче, заедно две кювети и реагенти за 100 анализа. 

  Цена: 248,30 EUR без ДДС

  още »   |   поръчай »

 • Фотометър - турбидиметър за мътност на водата, Mi 415 »
  Каталожен №: Mi415
  Преносим фотометър за анализ на мътност на водата. Обхват на измерване от 0 до 1000 FNU (Formazin Nephelometric Units). Калибриране по три точки (0,00; 10,00 и 500,00 FNU). Доставя се в куфарче в комплект с всичко необходимо за незабавно започване на работа.

  Цена: 674,30 EUR без ДДС

  още »   |   поръчай »

 • Цифров фотометър, AquaCheck-340 »
  Каталожен №: Soll-15337
  Стартов комплект на цифров фотометър заедно с индикатори за провеждане на 340 измервания. Предназначен за анализ на 10 важни параметри за качеството на водата. Позволява извършване на тестове за амоняк (NH4+), за нитрити (NO2-), за нитрати (NO3-), за фосфати (PO43-), за мед (Cu2+), за хлор (Cl2), силиций (Si), за рН, за обща и за карбонатна твърдост на водата. Доставя се в комплект с индикатори за извършване на 340 теста, батерия (CR 2032, 3V), инструкции за работа, епруветка, мини-лабораторен статив и две тела за мини-лабораторния статив. 

  Цена: 531,00 EUR без ДДС

  още »   |   поръчай »

 • Цифров фотометър, AquaCheck-390 »
  Каталожен №: Soll-16160
  Професионален комплект на цифров фотометър заедно с индикатори за провеждане на 390 измервания. Предназначен за анализ на 13 важни параметри за качеството на водата, в това число тестове за амоняк (NH4+), за нитрити (NO2-), за нитрати (NO3-), за фосфати (PO43-), за мед (Cu2+), за хлор (Cl2), за силиций (Si), за рН, за желязо (Fe), за флуор (F-), за кислород (O2), за обща и за карбонатна твърдост на водата. Доставя се в комплект с индикатори за извършване на 390 теста, батерия (CR 2032, 3V), инструкции за работа, епруветка, мини-лабораторен статив и две тела за мини-лабораторния статив. 

  Цена: 1 142,00 EUR без ДДС

  още »   |   поръчай »

 • Фотометър за определяне на перокисно число в течни масла, Mi490 »
  Каталожен №: Mi490
  Фотометър за определяне на перокисно число в течни масла. Използва адаптиран метод, съгласно изискванията на Регламент (ЕИО) № 2568/97. Обхват на измерване от 0 до 25,0 meq O2/kg. Точност: ±0,5 meq O2/kg. Резолюция: 0,5 meq O2/kg. Доставя се заедно с комплект реагенти за 20 анализа, 4 x 1 mL спринцовки, тънка мека кърпичка за избърсване на епруветки, 4 x 1.5V батерии и ръководство за работа.

  Цена: 813,90 EUR без ДДС

  още »   |   поръчай »

 

 

За контакти

Биоевибул ЕООД
ул. Бързарица № 4а
София 1618
Т/Ф: 02-9559539
М: 0888-625915
E: office@bioevibul.com
W: www.bioevibul.com

 

Facebook Намерете ни във Facebook