bg
< Назад

Регистратори на ускорение

 

АКСЕЛЕРОМЕТРИ

АКСЕЛЕРОМЕТРИ

 • Акселерометър-логер, PCE-VD 3 »
  Каталожен №: PCE-VD3
  Уред за измерване и записване на ускорение по трите оси (х, y и z) с обхват ±18 g. Резултатите се записват на вътрешна памет с капацитет 85764 записа. Възможност за неподвижно закрепване. Доставя се със софтуер, батерия и стенен държател.

  Цена: 173,50 EUR без ДДС

  още »   |   поръчай »

 • Акселерометър-термометър, PCE-MSR-145S-TA »
  Каталожен №: PCE-MSR145STA
  Мини регистратор на данни (datalogger) за измерване и записване на ускорение (±10g / ±2g) и температура (-10 ... +65°C). Логерът имат вътрешна памет за 2 000 000 измервания. Доставят се със софтуер.

  Цена: 385,00 EUR без ДДС

  още »   |   поръчай »

 • Акселерометър-термо-хигрометър, PCE-MSR-145-S-THA »
  Каталожен №: PCE-MSR145STHA
  Мини регистратор на данни (datalogger) за измерване и записване на ускорение (±10g), относителна влажност (0 ... 100%) и температура (-10 ... +65°C). Логерът имат вътрешна памет за 2 000 000 измервания. Доставят се със софтуер и интерфейсен USB кабел.

  Цена: 459,00 EUR без ДДС

  още »   |   поръчай »

 • Ускорение-температура-влажност-налягане, PCE-MSR-145S-THPA »
  Каталожен №: PCE-MSR145STHPA
  Мини регистратор на данни (datalogger) за измерване и записване на ускорение (±10g), относителна влажност (0 ... 100%), абсолютно налягане (0 ... 2500 mbar) и температура (-10 ... +65°C). Логерът имат вътрешна памет за 2 000 000 измервания. Доставят се със софтуер и интерфейсен USB кабел.

  Цена: 534,00 EUR без ДДС

  още »   |   поръчай »

 • Безжичен тракер за мониторинг на условията за транспорт, TRK31 »
  Каталожен №: PFPN-TRK31-001
  Устройство за мониторинг на температура (-10° ... +60°C), влажност (0 ... 100%), осветеност (0 ... 220 Lux), удар (по 3 оси, -6g ... +6g) и височина на свободно падане (от 1 cm до 20 m). Тракерът определя също продължителността на натоварването (шока) и неговата енергия. Възможност за самостоятелна работа в продължение на 6 месеца. Безжичен обхват 40 m в свободно пространство.

  Цена: 350,00 EUR без ДДС

  още »   |   поръчай »

 • Безжичен тракер за мониторинг на условията за транспорт, TRK33 »
  Каталожен №: PFPN-TRK33-001
  Устройство за мониторинг на температура (-10° ... +85°C), влажност (0 ... 100%), осветеност (0 ... 220 Lux), удар (по 3 оси, -6g ... +6g) и височина на свободно падане (от 1 cm до 20 m). Тракерът определя също продължителността на натоварването (шока) и неговата енергия. Възможност за самостоятелна работа в продължение на 6 месеца. Безжичен обхват 40 m в свободно пространство. Различава се от TRK31 по разширения температурен обхват (-10° ... +85°C вместо (-10° ... +60°C).

  Цена: 370,00 EUR без ДДС

  още »   |   поръчай »

 • Безжичен тракер с антена за мониторинг на условията за транспорт, TRK41. »
  Каталожен №: PFPN-TRK41-001
  Устройство (тракер) с външна антена за мониторинг на температура (-10° ... +60°C), влажност (0 ... 100%), осветеност (0 ... 220 Lux), удар (по 3 оси, -6g ... +6g) и височина на свободно падане (от 1 cm до 20 m). Тракерът определя също продължителността на натоварването (шока) и неговата енергия. Възможност за самостоятелна работа в продължение на 6 месеца. Безжичен обхват от 800 m в свободно пространство.

  Цена: 380,00 EUR без ДДС

  още »   |   поръчай »

 • Безжичен тракер за мониторинг на условията на транспрот, TRЕ52 »
  Каталожен №: PFPN-TRE52-002
  Устройство с външна антена за мониторинг на температура (-40° ... +85°C), удар (по 3 оси, -16g ... +16g) и височина на свободно падане (от 1 cm до 20 m). Тракерът определя също продължителността на натоварването (шока) и неговата енергия. Възможност за самостоятелна работа в продължение на 2 години. Безжичен обхват 40 m в свободно пространство.

  Цена: 450,00 EUR без ДДС

  още »   |   поръчай »

 • Акселерометър-логер, PCE-VD 3 »
  Каталожен №: PCE-VD3
  Уред за измерване и записване на ускорение по трите оси (х, y и z) с обхват ±18 g. Резултатите се записват на вътрешна памет с капацитет 85764 записа. Възможност за неподвижно закрепване. Доставя се със софтуер, батерия и стенен държател.

  Цена: 173,50 EUR без ДДС

  още »   |   поръчай »

 • Акселерометър-термометър, PCE-MSR-145S-TA »
  Каталожен №: PCE-MSR145STA
  Мини регистратор на данни (datalogger) за измерване и записване на ускорение (±10g / ±2g) и температура (-10 ... +65°C). Логерът имат вътрешна памет за 2 000 000 измервания. Доставят се със софтуер.

  Цена: 385,00 EUR без ДДС

  още »   |   поръчай »

 • Акселерометър-термо-хигрометър, PCE-MSR-145-S-THA »
  Каталожен №: PCE-MSR145STHA
  Мини регистратор на данни (datalogger) за измерване и записване на ускорение (±10g), относителна влажност (0 ... 100%) и температура (-10 ... +65°C). Логерът имат вътрешна памет за 2 000 000 измервания. Доставят се със софтуер и интерфейсен USB кабел.

  Цена: 459,00 EUR без ДДС

  още »   |   поръчай »

 • Ускорение-температура-влажност-налягане, PCE-MSR-145S-THPA »
  Каталожен №: PCE-MSR145STHPA
  Мини регистратор на данни (datalogger) за измерване и записване на ускорение (±10g), относителна влажност (0 ... 100%), абсолютно налягане (0 ... 2500 mbar) и температура (-10 ... +65°C). Логерът имат вътрешна памет за 2 000 000 измервания. Доставят се със софтуер и интерфейсен USB кабел.

  Цена: 534,00 EUR без ДДС

  още »   |   поръчай »

 • Безжичен тракер за мониторинг на условията за транспорт, TRK31 »
  Каталожен №: PFPN-TRK31-001
  Устройство за мониторинг на температура (-10° ... +60°C), влажност (0 ... 100%), осветеност (0 ... 220 Lux), удар (по 3 оси, -6g ... +6g) и височина на свободно падане (от 1 cm до 20 m). Тракерът определя също продължителността на натоварването (шока) и неговата енергия. Възможност за самостоятелна работа в продължение на 6 месеца. Безжичен обхват 40 m в свободно пространство.

  Цена: 350,00 EUR без ДДС

  още »   |   поръчай »

 • Безжичен тракер за мониторинг на условията за транспорт, TRK33 »
  Каталожен №: PFPN-TRK33-001
  Устройство за мониторинг на температура (-10° ... +85°C), влажност (0 ... 100%), осветеност (0 ... 220 Lux), удар (по 3 оси, -6g ... +6g) и височина на свободно падане (от 1 cm до 20 m). Тракерът определя също продължителността на натоварването (шока) и неговата енергия. Възможност за самостоятелна работа в продължение на 6 месеца. Безжичен обхват 40 m в свободно пространство. Различава се от TRK31 по разширения температурен обхват (-10° ... +85°C вместо (-10° ... +60°C).

  Цена: 370,00 EUR без ДДС

  още »   |   поръчай »

 • Безжичен тракер с антена за мониторинг на условията за транспорт, TRK41. »
  Каталожен №: PFPN-TRK41-001
  Устройство (тракер) с външна антена за мониторинг на температура (-10° ... +60°C), влажност (0 ... 100%), осветеност (0 ... 220 Lux), удар (по 3 оси, -6g ... +6g) и височина на свободно падане (от 1 cm до 20 m). Тракерът определя също продължителността на натоварването (шока) и неговата енергия. Възможност за самостоятелна работа в продължение на 6 месеца. Безжичен обхват от 800 m в свободно пространство.

  Цена: 380,00 EUR без ДДС

  още »   |   поръчай »

 • Безжичен тракер за мониторинг на условията на транспрот, TRЕ52 »
  Каталожен №: PFPN-TRE52-002
  Устройство с външна антена за мониторинг на температура (-40° ... +85°C), удар (по 3 оси, -16g ... +16g) и височина на свободно падане (от 1 cm до 20 m). Тракерът определя също продължителността на натоварването (шока) и неговата енергия. Възможност за самостоятелна работа в продължение на 2 години. Безжичен обхват 40 m в свободно пространство.

  Цена: 450,00 EUR без ДДС

  още »   |   поръчай »

 

 

За контакти

Биоевибул ЕООД
ул. Бързарица № 4а
София 1618
Т/Ф: 02-9559539
М: 0888-625915
E: office@bioevibul.com
W: www.bioevibul.com

 

Facebook Намерете ни във Facebook