bg
< Назад

Анализатори на въглероден диоксид (СО2)

 

АНАЛИЗАТОРИ НА ВЪГЛЕРОДЕН ДИОКСИД (СО2)


 • Стационарен анализатор на въздуха (CO2+T+RH), BZ25 »
  Каталожен №: 3.510.205.014
  Устройство за мониторинг качеството на въздуха чрез измерване съдържание на въглероден диоксид (0 ... 9999 ppm CO₂) на всеки 2 секунди. Едновременно измерване на температура (-5 ... +50°C) и относителната влажност (0.1 ... 99.9 % RH). Показване на текущите стойности на голям и лесен за четене екран.

  Цена: 143,17 EUR без ДДС

  още »   |   поръчай »

 • Стационарен анализатор-логер на въздуха (CO2+T+RH), BZ30 »
  Каталожен №: 3.510.205.015
  Устройство (data logger) за мониторинг на качеството на въздуха чрез едновременно измерване и записване на съдържание на въглероден диоксид (0 ... 9999 ppm CO₂), температура (-5 ... +50°C) и относителната влажност (0.1 ... 99.9 % RH). Текущо измерените данни се показват на голям и лесен за четене екран. Алармени функции при превишаване на вредните нива на въглеродния диоксид. Доставя се заедно със захранващ мрежов адаптер, софтуер и инструкции за работа

  Цена: 158,51 EUR без ДДС

  още »   |   поръчай »

 • Анализатор на качеството на въздуха (CO2+T), AQ 110S »
  Каталожен №: 24727
  Портативен газ анализатор с външна сонда за едновременно измерване концентрацията на въглероден диоксид (CO2, 0 ... 5000 ppm) и температура (Т, -20 ... +80°C). Функции задържане, минимум, максимум, задно оцветяване и автоматично изключване. Доставя се със заводски сертификат за калибриране и транспортно куфарче.

  Цена: 446,00 EUR без ДДС

  още »   |   поръчай »

 • Анализатор на качеството на въздуха (CO2+T+RH), HQ 210 P »
  Каталожен №: 24749
  Преносим уред за измерване концентрацията на въглероден диоксид (СО2), температура (T) и относителна влажност (RH) на въздуха. Графичен дисплей, 2 входни канали за измервателни сонди и PT100 температурни сонди, изход за PC и принтер. Функции: влажност, температура, CO2. Обхват 0 - 5000 ррм СО2, 3-98% RH и -20 +80°C. Доставя се с комбинирана сонда за СО2/Т/RH, 2 кабела с Mini-Din конектор, литиево-йонна акумулаторна батерия с USB/мрежов адаптер, сертификат за калибриране и транспортен калъф. 

  Цена: 785,00 EUR без ДДС

  още »   |   поръчай »

 • Логер за СО2, температура, влажност и атмосферно налягане, KCC-320 »
  Каталожен №: 25253
  Стационарен измервател и регистратор (datalogger) на температура (-20 ~ +70°C), относителна влажност (5 ~ 95% RH), атмосферно налягане (800 ... 1100 hPa) и въглероден диоксид СО2 (0 ... 5000ppm). Двуредов екран, IP40 защита, магнитен държател и система за заключване. Bluetooth комуникация за мобилни приложения (Android и iOC). Вътрешна памет с капацитет 2000000 измервания. Идеален за едновременен контрол и проследяване на няколко параметри. Доставя се със софтуер, батерия и ръководство за работа.

  Цена: 535,00 EUR без ДДС

  още »   |   поръчай »

 • Мулти-логер с вътрешен сензор за въглероден диоксид (СО2), M1322 »
  Каталожен №: M1322
  Универсален регистратор на данни (DataLogger) с вътрешен сензор за измерване на въглероден диоксид (CO2) и четири допълнителни входа (2бр. MiniDIN и 2бр. Терминала). Обхват на измерване за СО2 от 0 до 2000 ppm. Измерва и записва данните през регулируеми интервали от време от 1 секунда до 24 часа. Допълнително могат да бъдат включени външни сензори за измерване на на температурата (Т), влажността (RH%), импулси, сензори 0-10 V (0-5V, 0-1V) или сензори за 0-20 mA (4 - 20 mA) . Може да бъде инсталиран за постоянно в Ethernet мрежа или да работа като преносимо устройство. Измерените стойности могат да бъдат гледани на уеб браузър, както и съхранявани на вътрешна памет и изтеглени за по-късен анализ. Доставя се заедно с 3 бр. акумулаторна батерия AA, захранващ адаптер, държач за стена, USB кабел, ръководство за бърз старт и заводски сертификат за калибриране.

  Цена: 799,00 EUR без ДДС

  още »   |   поръчай »

 • Мулти-логер с вътрешен сензор за въглероден диоксид (СО2) и налягане (Р), M1323 »
  Каталожен №: M1323
  Универсален регистратор на данни (DataLogger) с вътрешен сензор за измерване на въглероден диоксид (CO2), барометрична налягане (Р) и четири допълнителни входа (2 бр. MiniDIN и 2 бр. Терминали). Обхват на измерване за СО2 от 0 до 2000 ppm. Обхват на измерване за Р от 600 hPa до 1100 hPa. Измерва и записва данните през регулируеми интервали от време от 1 секунда до 24 часа. Допълнително могат да бъдат включени външни сензори за измерване на температурата (Т), влажността (RH%), импулси, сензори 0-10 V (0-5V, 0-1V) или сензори 0-20 mA (4 - 20 mA). Може да бъде инсталиран за постоянно в Ethernet мрежа или да работа като преносимо устройство. Измерените стойности могат да бъдат гледани на уеб браузър, както и съхранявани на вътрешна памет и изтеглени за по-късен анализ. Доставя се заедно с 3 бр. акумулаторна батерия AA, захранващ адаптер, държач за стена, USB кабел, ръководство за бърз старт и заводски сертификат за калибриране.

  Цена: 862,00 EUR без ДДС

  още »   |   поръчай »

 • Мулти-логер с външна сонда за въглероден диоксид (СО2), M1440 »
  Каталожен №: M1440
  Универсален регистратор на данни (DataLogger) с външна сонда за измерване на въглероден диоксид (CO2) и четири допълнителни MiniDIN входа. Охват на измерване за СО2 от 0 до 10000 ppm. Измерва и записва концентрацията на CO2 през регулируеми интервали от време от 1 секунда до 24 часа. Допълнително могат да бъдат включени външни сензори за измерване на температурата (Т), влажността (RH%) или комбинирани температура и влажност. Устройството може да бъде инсталирано за постоянно в Ethernet мрежа или да работа като преносим уред. Измерените стойности могат да бъдат гледани на уеб браузър, както и съхранявани на вътрешна памет и изтеглени за по-късен анализ. Доставя се заедно с 3 бр. акумулаторна батерия AA, захранващ адаптер, държач за стена, USB кабел, ръководство за бърз старт и заводски сертификат за калибриране.

  Цена: 1 167,00 EUR без ДДС

  още »   |   поръчай »

 • CO2 трансмитер-регулатор с два релейни изхода, H5021 »
  Каталожен №: H5021
  Анализатор за измерване концентрацията на въглероден диоксид. Измерването на CO2 се основава на недисперсионна инфрачервена технология, което осигурява дългосрочна стабилност на резултатите. Измерването се извършва чрез една външна СО2 сонда, която е свързана с регулатора с 1m кабел. Регулаторът е оборудван с два релейни изхода с възможност за задаване и определяне на алармени лимити за всяко едно от тях. Обхватът на измерване е от 0 до 10000 ppm СО2.

  Цена: 689,00 EUR без ДДС

  още »   |   поръчай »

 • CO2 трансмитер-регулатор с RS232 и два релейни изхода, H5321 »
  Каталожен №: H5321
  Анализатор за измерване концентрацията на въглероден диоксид. Измерването на CO2 се основава на недисперсионна инфрачервена технология, което осигурява дългосрочна стабилност на резултатите. Измерването се извършва чрез една външна СО2 сонда, която е свързана към регулатора с 1m кабел. Регулаторът е оборудван с два релейни изхода с възможност за задаване и определяне на алармени лимити за всяко едно от тях. Регулаторът комуникира с помощта на един RS232 изход. Обхватът на измерване е от 0 до 10000 ppm СО2.

  Цена: 823,00 EUR без ДДС

  още »   |   поръчай »

 

 

За контакти

Биоевибул ЕООД
ул. Бързарица № 4а
София 1618
Т/Ф: 02-9559539
М: 0888-625915
E: office@bioevibul.com
W: www.bioevibul.com

 

Facebook Намерете ни във Facebook